مراسم آغاز هفته کتاب و کتابخوانی در تاریخ 98/8/29در مهدکودک کلبه آرزوهای شهرستان اهواز برگزار گردید.

گرامیداشت هفته بسیج در اداره بهزیستی شهرستان اهواز و مراکز زیر مجموعه

مراسم افتتاحیه طرح کشوری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان 3تا 6 سال در مهدکودک چتر آبی شهرستان اهواز برگزار گردید.

جمعی از پرسنل اداره بهزیستی شهرستان اهواز در راهپیمایی مردمی حمایت از امنیت و اقتدار کشور مورخ  98/9/2 شرکت نمودند.

در تاریخ 98/7/15 مراسم افتتاحیه غذای گرم در روستا مهد قندعسل واقع در روستای جسانیه بزرگ برگزار گردید.

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

چهارشنبه, ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹
چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۱

پیوند ها