ردیف نام مرکز نوع فعالیت صاحب امتیاز شماره مرکز شماره همراه مسئول مرکز آدرس
1 ابن سینا جامع اعصاب وروان پروانه ایلخاص زاده 33727028 09163114423 بهارستان خیابان صدف
2 مهرگان شبانه روی خانها آزاده مقدس پور 33737537 09166165063 کمپلو خیابان شیخ بها جنوبی بعداز ریل قطار مجتمع فیاض بخش سابق
3 ریحانه شبانه روی خانها سید علی نبوی 34473010-12  09123785295 کوروش خ 4 اقبال پ 37

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها