ردیف نام مرکز شماره مرکز نام مسئول مرکز نوع خدمات آدرس
1 پایگاه خدمات اجتماعی پژواک مهر خوزستان 09355308210 فاطمه احمدی ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی به ساکنین مناطق آسیب خیز اهواز – منطقه منطقه چهارصد دستگاه- کوی آل صافی
2 پایگاه خدمات اجتماعی اشراق سبز امید 09302951471 نرگس نیسی ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی به ساکنین مناطق آسیب خیز کمپلو. بین هلالی و غزنوی.خ خواجه نصیر .پلاک 301
3 پایگاه خدمات اجتماعی راهیان پویا سبز نوین  09351228253 زهرا مهدی پور ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی به ساکنین مناطق آسیب خیز منبع آب - بین خیابان 10 و 11 اصلی 
4 پایگاه خدمات اجتماعی طلیعه علوم آتیه اهواز 09368628608 عبدالرزاق ایمانی نصر ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی به ساکنین مناطق آسیب خیز کوی گلدشت - خیابان ارغوان 3
5 پایگاه خدمات اجتماعی اکرام مهر علی اهواز 09359007573 سید لطیف سید السادات ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی به ساکنین مناطق آسیب خیز ملاشیه - خیابان 6

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها