برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه یکی از فعالیت های دفتر توانمند سازی معلولان است. این برنامه به افراد دارای معلولیت به ویژه در مناطقی که دسترسی به خدمات توانبخشی کمتر است، ارایه خدمت می کند.خدمات ارائه شده در این برنامه شامل سلامت، آموزش، معاش،اجتماعی و توانمند سازی است. که به افراد دارای معلولیت ارایه می شود.

ردیف

فعالیت

تعداد

1

تعداد روستاهای تحت پوشش برنامه CBR

254  روستا

2

تعداد کل معلولین روستایی CBR

2150  نفر

3

جمعیت کل روستایی شهرستان

9750 نفر

4

تعداد مجتمعات روستایی

2 مجتمع (دغاغله و ملاشیه)

5

تعداد معلولین مجتمع روستایی دغاغله

965 نفر

6

تعداد معلولین مجتمع روستایی ملاشیه

1400 نفر

7

تعداد معلولین روستاهای تحت پوشش مجتمع شهدا

179 نفر

8

تعداد معلولین ثبت شده در سامانه پیمنت

1100 نفر

9

تعداد تسهیلگران محلی همکار با برنامه CBR

60 نفر

10

برگزاری جلسه کمیته مناسب سازی با ادارات شهرستان

هر سه ماه یکبار

11

برگزاری جلسه شورای ساماندهی سالمندان با ادارات شهرستان

هر سه ماه یکبار

12

برگزاری جلسه مشورتی مناسب سازی با مراکز و انجمن ها

هر سه ماه یکبار

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها