ردیف

نام مرکز

عنوان فعالیت

نام موسس

شماره تماس با مرکز

1

مرکز غربالگری شنوائی

شنوائی سنج

خانم قوچانی

مرکز بهداشت 17 شهریور  09163020734

2

پایگاه ثابت بینائی

بیناسنجی

فریده دشتی

خ کاوه شرقی - بین سیمتری و خاقانی طبقه همکف     09166164492

3

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

خانم قوچانی

بیمارستان امیرالمومنین 09163020734

4

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

خانم امیری

مرکز بهداشت غرب   09166124989

5

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

آقای لقمانی بیمارستان رازی 

6

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

آقای لقمانی  بیمارستان اروند

7

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

سحر شهبازی  بیمارستان مهر

8

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

ستاره صمدی  بیمارستان فاطمه الزهرا

9

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

 وحید دراستان  بیمارستان آریا

10

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

 مجید کریمی  بیمارستان آیت ا... کرمی

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

چهارشنبه, ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹
چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۱

پیوند ها