ردیف

نام مرکز

عنوان فعالیت

نام موسس

شماره تماس با مرکز

1

مرکز غربالگری شنوائی

شنوائی سنج

خانم قوچانی

مرکز بهداشت 17 شهریور  09163020734

2

پایگاه ثابت بینائی

بیناسنجی

فریده دشتی

خ کاوه شرقی - بین سیمتری و خاقانی طبقه همکف     09166164492

3

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

خانم قوچانی

بیمارستان امیرالمومنین 09163020734

4

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

خانم امیری

مرکز بهداشت غرب   09166124989

5

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

آقای لقمانی بیمارستان رازی 

6

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

آقای لقمانی  بیمارستان اروند

7

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

سحر شهبازی  بیمارستان مهر

8

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

ستاره صمدی  بیمارستان فاطمه الزهرا

9

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

 وحید درستان  بیمارستان آریا

10

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

 مجید کریمی  بیمارستان آیت ا... کرمی

11

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

مجیدکریمی بیمارستان امام خمینی(ره)

12

مرکز غربالگری شنوائی سنج

شنوائی سنج

خانم نیاپرست بیمارستان نفت

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها