سوالات متداول

 

چه مدارکی جهت پرداخت شهریه دانشجویان توسط بهزیستی لازم میبا شد؟

1ـ اصل برگ انتخاب واحد با مهر و امضا دانشگاه

2ـ اصل گواهی اشتغال به تحصیل با مهر و امضا دانشگاه

3ـ کارنامه کلی با مهر و امضا دانشگاه ( به جز دانشجویان ترم اول)

4ـ اصل فیش پرداختی ( پرداخت مبلغی از شهریه)

5ـ کپی کارت ملی

6ـ کپی شناسنامه

7ـ کپی کمیسیون پزشکی

 

  چه مدارکی موردنیاز استفاده توانخواهان بهزیستی از صندوق درمان درسال 93می باشد ؟

-  اصل صورتحساب کلی بیمارستان

-  اصل ریز صورتحساب بیمارستان

-  کپی خلاصه پرونده

-  کپی شرح عمل

-  اصل فیش واریزی جهت خدمات پارا کلینیکی شامل سوند- اکو-رادیوگرافی-ام ار ای – انواع اسکن –مامو گرافی-نوار عصب وعضله-

-  کپی جواب موارد فوق الذکر

-  اصل فاکتور هزینه های پروتز –کفش طبی- گردبندطبی

اصل فاکتور در خصوص هزینه های توانبخشی شامل کاردرمانی –گفتار درمانی

  لازم به ذکراست مدارک فوق بایستی تحویل مددکار گردد

 

مراحل تکمیل مدارک برای پرداخت حق بیمه خویش فرمایی وکارفرمایی کدامند؟

 

1- درخواست کتبی خویش فرما یا کارفرما با مهر و امضاء

2- اصل فیش پرداختی و اصل لیست بیمه

3- تصویر قرارداد بیمه برای خویش فرمایی

4- تصویر کمیسیون پزشکی و کپی کارت ملی و شناسنامه(خویش فرمایی)

5- تصویر پروانه یا مجوز فعالیت و کپی کارت ملی و شناسنامه (کارفرمایی)

6- گواهی تحت پوشش از مجتمع و تایید آن توسط معاونت مربوطه

 

مدارک مورد نیازبرای تشکیل پرونده مسکن مددجویان بهزیستی کدامند؟

1- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سرپرست خانوار یا معلول

2- گواهی تحت پوشش

3- در خواست کتبی مددجو

4- گزارش مددکاری

5-فتوکپی کمیسیون پزشکی یا فوت نامه یا طلاق نامه

6- تکمیل فرم ج مسکن و شهرسازی

7- تمیل فرم کمیته مسکن بهزیستی استان خوزستان

8-فرم صورتجلسه کمیته مسکن

 

چگونه مي توان از برنامه پيشگيري از تنبلي چشم استفاده نمود ؟

با مراجعه به كليه پايگاهها (مهد هاي كودك) از اول آبان ماه لغايت پايان اذر ماه جهت كودكان 6-3 ساله به منظور پيشگيري از تنبلي  چشم مي توان استفاده نمود.

نشاني پايگاه ثابت بينايي سنجي كه همه روزه پذيراي فرزندان دلبند شماست:

خيابان كاوه شرقي – بين سي متري و خاقاني طبقه همكف تلفن: 2216928 مي باشد.

 

 

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۵ آوریل ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۶ شوال ۱۴۴۵

پیوند ها