ردیف نام مرکز شماره مرکز نام مسئول مرکز نوع خدمات آدرس
1 حمایتی - آموزشی کودک و خانواده گلشن آل طاها 35515175 ابراهیم لطیفیان ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و مادی - معنوی به کودکان کار و خانواده آنها  چهارراه زند - خیابان مسلم - پلاک 499
2 حمایتی - آموزشی کودک و خانواده طلوع مهر آفرینان 32213973 نغمه علی نقیان  ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و مادی - معنوی به کودکان کار و خانواده آنها  امام شرقی - نبش خیابان گندمی - پلاک 42 
3 نگهداری از کودکان خیابانی نور هدایت مهر علی  9168097566 عبدالناصر مهاوی  ارائه خدمات نگهداری -روانشناسی-مددکاری اجتماعی -حقوقی و درمانی به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شهرک دانشگاه - خیابان 54 دانشجو- پلک 16

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

شنبه, ۱۸ می ۲۰۲۴
شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
شنبه, ۱۰ ذیقعده ۱۴۴۵

پیوند ها