ردیف نام مرکز نوع فعالیت صاحب امتیاز شماره مرکز موبایل مسئول مرکز آدرس
1 افتاب روزانه اموزشی فرشته نیسی 35719199 09163178915 فاز1 پادادشهر خ مردادغربی پ 8
2 فرایند روزانه اموزشی زیبا چراغی 34460742 09163057546 کوروش خیابان 3عامری پلاک57
3 بهارزندگی روزانه اموزشی ام البنین عسکری 33728099 09163129423 فرهنک شهر روبروی رشدپ158
4 نیلوفر روزانه حرفه اموزی    سهیلا دقیقیان 34467954 09161117113 کوی ملت خیابان8 کارون پلاک16
5 طلوع روزانه حرفه اموزی    پروانه امیرجاملویی 33321897 09169942769 فرهنگ شهرخ دانیال پ503
6 سبحان روزانه حرفه اموزی    زهره مقامی 35527816 09163045949 اخراسفالت خیابان دست بریش پلاک1
7 میثاق کارگاه تولیدی مینالرزاده 33322977 09166151908 شهرک دانشگاه خ3 دانشجو
8 گلشن کودکان اتیسم فاطمه رحمانی 34432532 09356735042 زیتون کارمندی خیابان انوشه  بین فیلسوف و فاضل
9 نهال کودکان اتیسم سارا کریمی 33720515 09163217706

بوستان- خیابان کارون شرقی پلاک 82

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

یکشنبه, ۲۱ جولای ۲۰۲۴
یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳
یکشنبه, ۱۴ مُحرم ۱۴۴۶

پیوند ها