لیست انجمن های فعال در حوزه توانبخشی دارای پروانه فعالیت از استانداری و...

ردیف

نام انجمن

مدیر عامل

محل دریافت مجوز فعالیت

تاریخ تاسیس

1

هیئت ورزشی ناشنوایان

غلامرضا صدیق راد

سازمان تربیت بدنی

1387

2

هیئت ورزشی نابینایان

تربیت بدنی

سازمان تربیت بدنی

1378

3

هیئت ورزشی معلولین و جانبازان

مهرداد شیروانی

سازمان تربیت بدنی

1361

4

جامعه معلولین خوزستان

داود علیدادی

جامعه معلولین ایران

1376

5

کانون ناشنوایان

رسول عبیات

استانداری

1379

6

انجمن خانواده ناشنوایان

فرید سلامتی

استانداری

1384

7

انجمن نابینایان و کم بینایان

میثم طرفی

استانداری

1388

8

انجمن خیریه حمایت از بیماران MS

دکتر نسترن مجدی نسب

استانداری

1383

9

انجمن اصلاح ساختار معلولین

خانم افضلان

استانداری

1387

10

انجمن مراکز غیردولتی

دکتر احمد غدیر پور

وزارت کشور

1378

11

صندوق همیاری

کاظم حسین نزادیان

نیروی انتظامی

1375

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها