- دفاتر زیر نظر معاونت اجتماعی:

·       دفتر امور کودکان و نوجوانان

·       دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی

·       دفتر امور زنان و خانواده

·     دفتر امور شبه خانواده

- اهداف معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

·       توانمندسازی در جامعه تخت پوشش سازمان

·       توسعه ارائه خدمات سازمان به افراد در معرض آسیب

·       توسعه برنامه های تربیتی و پرورشی پیش از سن دبستان

·       توسعه خدمات بیمه ای برای افراد تحت پوشش

·       افزایش کیفیت ارائه خدمات

·       گزارش پوشش جغرافیایی ارائه خدمات

·       ارتقا بر حضور سازمان در سیاست گذاریهای مرتبط با آیین و لوایح مرتبط

·       تقویت و توسعه فرهنگ فرزندخواندگی 

·       تقویت حضور افراد تحت پوشش در برنامه های فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری

 

معاونت اجتماعي  

اين معاونت مسئول ارائه و انجام برنامه‌هاي خدمات اجتماعي بشرح زير است:

1- قادرسازي: ارائه خدمات قادرسازي به افراد و گروههائي كه بنا به دلايل اقتصادي اجتماعي و تربيتي و فرهنگي از روال عادي زندگي بازمانده ودر وضعيت اضطراري قرار دارند.

2- ارائه خدمات مددكاري و مشاوره‌اي: شامل مصاحبه، بازديد منزل وساير روشها جهت آشنايي با وضعيت اقتصادي، اجتماعي خانوادگي، جسمي، روحي وفرهنگي خانواده وارزيابي نيازهاي مددجويان.

3- ارائه خدمات حمايتي مادي و معنوي به خانواده‌هاي بي سرپرست و نيازمند كه به دلايلي از قبيل فوت، زنداني‌شدن، مفقودالاثر شدن و يا به سربازي رفتن سرپرست، طلاق و فاقد سرپرست بوده و قادر به تامين حداقل نيازهاي اساسي خود نیستند.

4- پرداخت كمكهاي مالي: از طريق پرداخت مستمري ماهيانه ، كمك هزينه تحصيلي و آموزشي و خدمات بيمه‌اي كمكهاي موردي غيرمستمر (مسكن، پوشاك، لوازم زندگي، سرمايه كار، جهيزيه و ) اشتغال و اشتغالزائي

 5- ارائه آموزشهاي پيش دبستاني: در مهدهاي كودك از سنين 3 ماهه تا 6 ساله با نظارت بر فعاليت مهدهاي كودك دولتي خودكفا و خصوصي.

 6- مراقبت شبانه روزي كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست و جلب مشاركت مردم و افراد خيّر در امر مراقبت از فرزندان و ايجاد و توسعه مراكز شبانه‌روزي .

 7- مقابله با ناسازگاريها، انحرافات، اصلاح و ارشاد منحرفين اجتماعي جهت قادرسازي گروههاي آسيب پذير و آسيب ديده اجتماعي براي بازگشت به زندگي سالم خانوادگي و اجتماعي و كاهش آسيبهاي اجتماعي

 8- ارائه خدمات آموزشي، عقيدتي، تربيت بدني، فرهنگي وبرقراري اردوهاي تربيتي براي جوانان و نوجوانان تحت پوشش در جهت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

خدمات فوق در قالب فعاليتهاي زير ارائه مي‌گردد:

امور شبه خانواده 

امور آسيب ديدگان اجتماعي 

امور زنان و خانواده  

امور كودكان و نوجوانان

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها