آدرس 

 تلفن مرکز/ همراه 

 پزشک مرکز

 نام مسول

 نام مرکز

 ردیف

 پردیس-خ درمانگاه ولایت-انتهای گلبرگ8                            

 09163179319

دکتر سپیانی

 مجید رحمانی

 

اکسیر حیات

1

آخراسفالت-بین فلکه پل پنجم وچهارراه زند

09168207330

دکتر نجفی

 یوسف شفیعی

پیشگامان راه کمال

2

 فلکه فرهنگشهر-بلوار کارگر

 09167916500

 مهران احمدی بلوطکی

رضا حسام آبادی

 بهارستان

 3

 سپیدار-  خیابان 7 پلاک 24

09163163539 

32297622

 خانم زمانی

 ایمان ترک زاده

شروع خوب

4

زیتون کارمندی-خ زاهد-بین فیاض و بوعلی-پ117

 09163118850

دکتر نجفی

رضا شحیطاط

 اهورا

5

 کوی علوی خیابان بهداشت-بین سروش و فرهانی-پ128 

 33790893

09169070272

 خانم رویا محمدی

 فرحان مزرعه

 ایران مبارک

 6

 کوی فاطمیه-خ7شرقی-پ2

 09169000439

 دکتر فرهی

 محمد عزیزی

یزدان پاک

7

 اتوبان پاسداران – نبش فرهنگیان بین احسان و بنفشه پلاک 855

 09168006296  09161113902

 دکتر نجفی

 محمود رویضی

عبرت

 8

 پردیس زمین شهری فلکه بهزیستی خیابان هدیه 4 پ 9918

33206619    09369002847

 حمیدی عبدالرحیم

عادل حردانی

شروع زندگی

9

 سه راه خرمشهر – کوی سیاحی – خ فلاح – فرعی سیدشمال پلاک286

 09387099059

 عبدالرحیم حمیدی

 نوری ناضی

 شکوفه ها

10

 فرهنگ شهر صراط 2 پلاک 22 

 09387747137   09337288600

مهران احمدی

 سعدونی

راه روشن نجات

 11

 کمپلو شمالی خیابان نامی بین شیخ بها و ناصر خسرو پلاک 112

 09167038525

33773614

 خضریان

 خالد سودا نی

کلبه سعادت

12

بلوارجمهوری-بعدازپل پنجم-نبش خ ادهم

09169958225

حسین وزیری

پیمان کردونی

سپید

13

سپیدار-خ31-پ1

09169065114

منصور نیک منش

عیدی محمدیزدی

فانوس

14

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۵ آوریل ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۶ شوال ۱۴۴۵

پیوند ها