آدرس 

 تلفن مرکز/ همراه

 پزشک مرکز

 نام مسول

 نام مرکز

 ردیف

باهنر – سه راهی نگهبانی بلوار صداقت – جنب تاکسی سرویس جندی شاپور 

 

 09161147820-2274514

 دکتر شکرلو

 امان الهی

 ایران پاک

 

1

 گلستان خیابان فروردین نبش خ اسفند                             

 09163179319

دکتر سپیانی

 مجید رحمانی

 

اکسیر حیات

 

2

 ابتدای راه بند میدان بارفروشان سابق جنب پل بطرف مصلی

09168207330

دکتر نجفی

 یوسف شفیعی

پیشگامان راه کمال

3

 فرهنگ شهر خیابان اصلی رشد – جنب باشگاه فدک پلاک 52

 09167916500

 مهران احمدی بلوطکی

رضا حسام آبادی

 بهارستان

 4

 آهن افشار – زینب شمالی – نبش بینا – پلاک 96

 3775110   09168041067

 خانم رویا محمدی

 شجاع منصوری

فردای روشن

5

 سپیدار-  خیابان 7 پلاک 24

09163163539 2297622

 خانم زمانی

 ایمان ترک زاده

شروع خوب

6

   کمپلو – غزنوی شمالی – خیابان بصیر 4 پلاک  4

 3785339    09169011391

 دکتر سپیانی

مجید رحمانی

 پیام امید

 7

 ملی راه خیابان فرشید 2 – پلاک 19

 09163118850

دکتر نجفی

رضا شحیطاط

 اهورا

8

 جنب نمایشگاه دائمی کوی سید خلف خیابان کارون 3

 09163000133

 مصطفوی

 محمود عسکری برزانی

 بهار زندگی

9

 کوی علوی خیابان سروش بین خیابانمشعلی وکردونی پلاک161روبروی مسجدحضرت رقیه

 3790893   09169070272

 خانم رویا محمدی

 فرحان مزرعه

 ایران مبارک

 10

 فاز 2 پاداد ایسگاه هشت قدیم بلوار سینا پلاک

 09169000439

 دکتر فرهی

 محمد عزیزی

یزدان پاک

 11

 اتوبان پاسداران – نبش فرهنگیان بین احسان و بنفشه پلاک 855

 09168006296  09161113902

 دکتر نجفی

 محمود رویضی

عبرت

 12

 شیخ بهای شمالی روبروی پارک سبحان

 09123722209 09382977745 09356006557

دکتر حیدریان

 مجاهد رفیعی

 راه زندگی

 13

 بلوار پاسداران – روبروی سه راه فرودگاه

 09163181772

 کمیایی

 حمادی

 خلیج فارس

14

 پردیس زمین شهری فلکه بهزیستی خیابان هدیه 4 پ 9918

 3206619    09369002847

 حمیدی عبدالرحیم

عادل حردانی

شروع زندگی

15

 کوی علوی – کوی 22 بهمن موازی دوم پشت خانه سالمندان

 09359180313

 خضریان

 سید ناجی موسوی

 معجزه

16

 سه راه خرمشهر – کوی سیاحی – خ فلاح – فرعی سیدشمال پلاک286

 09387099059

 عبدالرحیم حمیدی

 نوری ناضی

 شکوفه ها

 17

 سه راه خرمشهر کوی گلدشت فرعی اول سمت چپ پ 8

 09352634482

09167279626

 مهران احمدی بلوطکی

 منصور الهایی سحر

 نور

18

 گلستان بین بهمن واسفندخ اصفهان پلاک 284

 09166099651

 نوری زاده   

 حمید

 دیاریاران

 19

 سه راه خرمشهر جنب پمپ بنزین

 09168125412

 حمیدی

 منابی

 راه نجات

 20

 بهارستان – بلوار صدف جنب نانوایی گل بلا

 09168086268

قدرتی  دکتر

 رزاقی یزد

فرشتگان

 21

 فرهنگ شهر صراط 2 پلاک 22 

 09387747137   09337288600

مهران احمدی

 سعدونی

 بسوی راه نجات

 22

  

 09335841110

 دکتر خضریان

 نوحانی

 حامیان انیس آرامش ساز

 23

 گلستان پارک قوری روبروی مسجد چهارده معصوم

09166117137  09165031650

 دکتر نوری زاده

 هیالی

 ساحل نجات

 24

 کوی پلیس پشت زندان کارون

 09354865887

 جاسم نوروزی

 خسروکیانی

 سرای مهر

 25

 کوی سعدی خیابان کارون شرقی پلاک 55

09167322061

محمدی پور

 نبی سعدی

سعدی

 26

 کمپلو شمالی خیابان نامی بین شیخ بها و ناصر خسرو پلاک 112

 09167038525 3773614

 خضریان

 خالد سودا نی

کلبه سعادت

 27

 کوی ملت (کوروش) خیابان دانیال خیابان مریم اصلی پلاک 36

 09169219421

یزدان پرشت

 احمد ساعد

 آرامش

 28

 اتوبان گلستان  جاده بقایی شهرک پیام خیبان رضوان یک پلاک 37

 3359410-14

09365515153

  

ایمان دلفی

ایمان

 29

 کوت عبدالله انتهای خیابان 10روبروی جاده ساحلی پلاک23

09168142905

 عبدالرحیم حمیدی

 یحیی آلبو عطیوی

برکه نور

 30

 اتوبان ایت الله بهبهانی اسلام آباد غربی خ عابد پلاک 117 

 09163059012

 علیرضا خاک زاده

 خلیل محمدی نیسی

 همفکری

 31

انتهای خیابان شیخ بهای جنوبی – جنب ریل قطار سمت چپ

09166033407

مهدی لک

مهدی لک

مرکز اجتماع درمان مدار

32

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

چهارشنبه, ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹
چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۱

پیوند ها