ردیف نام مرکز شماره مرکز نام مسئول مرکز نوع خدمات آدرس
1 مرکز شهید فیاض بخش ( مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی  و خانه سلامت ) 33772963 زهرا حیدری کایدان  ارائه خدمات نگهداری -روانشناسی-مددکاری اجتماعی -حقوقی و درمانی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی کمپلو شمالی - جنب بیمارستان امیر کبیر 
2 مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق 33768214 حمیرا کریمی نسب ارائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و مادی - معنوی به زوجین متقاضی طلاق و دارای اختلافات زناشویی کیانپارس - خیابان اسفند غربی - مجتمع الهادی
3 مرکز مداخله در بحران های فردی - خانوادگی و اجتماعی  33768214 حمیرا کریمی نسب ارائه خدمات نگهداری - تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و مادی - معنوی بهدختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی  سه راه باهنر - بلوار فنی - حرفه ای - جنب آتشنشانی - مجتمع بهزیستی فتح المبین 
4 مرکزجامع مراقبت از خانواده   مریم استاد شریف رائه خدمات تخصصی روانشناسی- مددکاری اجتماعی- فرهنگی و مادی - معنوی به زوجین متقاضی طلاق و دارای اختلافات زناشویی کیانپارس خیابان 15 غربی  

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۵ آوریل ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۶ شوال ۱۴۴۵

پیوند ها