ردیف نام مرکز نام مسئول مرکز شماره مرکز شماره همراه مسئول مرکز آدرس
1

سرورصنایع فولاد 

( خودکفا )

موسس : محمد کشانی - مدیر : سحرسلیمی پور  32135965 09169101259  صنایع  فولاد 200دستگاه -منازل سازمانی
2 شکوفه های ملی حفاری (خودکفا) شرکت ملی حفاری 344144711 09131299914 شهرک نفت منازل صد واحدی حفاری خ فروردین 5 پ 4006 / 09131299410 / دلفی09336385434

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها