ردیف شهرستان مهد کودک تلفن همراه مدیر تلفن مهد آدرس مهد کودک
1 اهواز  روستا مهد آفرینش  09016121233   روستای ام طمیر خ نخل 14  فرعی اول سمت راست 
 2 اهواز روستا مهد شکوفه ها عین دو
09167995745    عین دو خیابان 6شرقی پلاک4
 3  اهواز روستا مهدگلهای دغاغله 09389146937   مسیر تصفیه قندوشکر - روستای دغاغله
4 اهواز  روستا مهد نوبهار  09386304856   مسیر تصفیه قندوشکر - روستای دغاغله 
5 اهواز  روستا مهد باغ شادی  09165379096   روستای عین 2 خ 11  شرقی پ  15
6 اهواز  روستا مهد نمونه 09383555911   روستای عین 2 خ 8  شرقی پ  12
7 اهواز  روستا مهد باغ صبا 09387141241   مسیر تصفیه قندوشکر روستای 2 روبروی مدرسه امیر برک
8 اهواز  روستا مهد شفق 09169274225   روستا غیز اینه بزرگ خ شهیددستغیب
9 اهواز  روستا مهدعرفان (مرخصی) 09395159041   روستا غیز اینه کوچک
10 اهواز  روستا مهد عسل 09169056885   روستای جستانیه خ طالقانی جنب تصفیه آب
11 اهواز  روستامهد ستایش 09017367311   جستالنیه بزرگ جنب حسینیه

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۰ جون ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۳ ذیحجه ۱۴۴۵

پیوند ها