1 ـ تکمیل فرم درخواست شده شماره  9ـ1  ( فرم از دفتر پیشخوان )

2 ـ اصل پروانه فعالیت   + دو قطعه عکس پرسنلی با حجاب کامل

3 ـ تائیدیه دفتر فنی و مهندسی مکان مهد کودک ( گواهی استحکام بنا ،کپی دانشنامه ی نظام مهندسی ،کروکی ساختمان )

4 ـ  اصل تائیدیه انتظامی ترافیکی مکان مهد کودک ( فرم از مشارکت های مردمی )

5 ـ اصل تائیدیه بهداشت مکان مهد کودک ( فرم از دفتر پیشخوان )

6 ـ تائیدیه مکان مهد کودک توسط کارشناس ( گزارش کامل ) واحد مربوطه

7 ـ تجهیز کل فضای مهد کودک به  دوربین مدار بسته با قابلیت ضبط و پخش

8 ـ کپی شناسنامه و کارت ملی  ( برابر اصل )

9 ـصلاحیت عمومی از حراست استان ( فرم از مشارکت های مردمی ، امضای حراست سازمان )

10 ـ اصل فرم آتش نشانی ( فرم از دفتر پیشخوان )

11 ـ ارائه ی گواهی دوره های آموزشی ( مدیر و مربیان ، از کانون مهدها )

12 ـ پرینت سامانه payment( ثبت مشخصات کامل مهد کودک ، پرسنل و خدمت گیرندگان

13 ـ عکس تابلو

14 ـ کپی فیش کتابهای آموزشی  ( 3 تا 5 سال از کانون ، 5 تا 6 سال از آموزش و پرورش )

15ـ تائیدیه عضویت در کانون ( 93 و 92 و 91 )

16 ـ کپی بیمه حوادث و مسئولیت نوین ( کیانپارس ، خانم حاتمی )

17 ـ کپی قولنامه  رسمی ( دفاتر ثبت اسناد )

 

* مدیر محترم مهد کودک پیش از انعقاد قرارداد ساختمان مهد کودک ، تأیید کتبی کارشناسان امور کودکان و نوجوانان ، اداره اماکن ، آتش نشانی ، بهداشت و استحکام بنا الزامیست ، در غیر اینصورت مسئولیت بر عهده فرد میباشد .

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۵ آوریل ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۶ شوال ۱۴۴۵

پیوند ها