برگزاری انتخابات فوق العاده مجمع کانون  روانشناسان و مشاوران پرتو افروزان تحول استان خوزستان درتاریخ 30مهرماه 1397 باحضور سرپرست بهزیستی شهرستان اهواز سرکار خانم سمیرا باوی ،معاون محترم پیشگیری بهزیستی استان خوزستان جناب آقای حسن زاده ، کارشناسان دفتر مشاوره بهزیستی استان واهوازو تعدادی از روانشناسان ومشاوران مراکز خصوصی در سالن اجتماعات بهزیستی اهواز برگزار گردید.

درتاریخ 9آبان ماه  1397 دعای پرفیض عاشورا در نماز خانه اداره بهزیستی شهرستان اهواز باحضور برداران وخواهران گرامی پرسنل اداره بهزیستی برگزار گردید.

درتاریخ 29مهرماه 1397 سرپرست محترم بهزیستی شهرستان اهواز سرکارخانم سمیرا باوی ،مسئول اموراجتماعی شهرستان اهواز و کارشناس شبه خانواده از خانه کودکان و نوجوانان دختران جوادلائمه بازدید وبررسی بعمل آمد ، دراین بازدید معمولی ازفضای خانه ،وضعیت تک تک فرزندان ،بهداشت ،امورتحصیلی و تغذیه وموادغذایی موردمصرف کودکان ،نحوه مراقبت ،پذیرش و ترخیص و تعیین تکلیف موثر فرزندان و بازگشت موفق آنان به کانون خانواده ویا به فرزند خواندگی موردبحث و بررسی بعمل آمد و نکات لازم به مسئولین مربوطه ارائه گردید.

درتاریخ 29مهرماه 1397 باحضور ریاست محترم بهزیستی شهرستان اهواز سرکار خانم سمیرا باوی و مسئول اموراجتماعی بهزیستی اهواز و کارشناس دفتر آسیبهای اجتماعی بهزیستی اهواز از مرکز حمایتی _آموزشی کودک وخانواده طلوع مهرآفرینان بازدید بعمل آمد که طی این بازدید جلسه ای در مرکز باحضور مدیر موسسه و مسئول فنی درخصوص نحوه شناسائی کودکان در سطح شهر ارائه خدمات مددکاری ،روانشناسی، فرهنگی، ورزشی -تفریحی وتحصیلی توضیحات جامع و کاملی ارائه نمودند.

در تاریخ 16مهرماه 1397لغایت 21 مهرماه 1397 در مهدکودک شهری نسرین آموزش فرهنگ ترافیک باهمکاری سرهنگ هاشمی وفا نیروی اعزامی از پلیس راهبری راهنمایی و رانندگی اهواز جهت اموزش فرهنگ ترافیک به کودکان مهدکودکهای برگزار شد.

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

دوشنبه, ۲۳ سبتامبر ۲۰۱۹
دوشنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۸
دوشنبه, ۲۳ مُحرم ۱۴۴۱

پیوند ها