ردیف نام مرکز مثبت زندگی
مسئول مرکز شمار تلفن مرکز آدرس
1 مرکز مبثت زندگی کد 81 خانم جوهرقلی 06133795072 کمپلو خ اصلي بني هاشم ، ناصرخسرو ، خیابان البرزپلاك38
2 مرکز مبثت زندگی کد 4316 خانم جعفری 06134464322 کوروش-خ دانیال-روبروی فرش امام رضا-ساختمان ارسطو-طبقه سوم
3 مرکز مبثت زندگی کد 707 خانم موسوی معین 09338304900  کمپلو خ اصلی بنی هاشم  ساختمان میسان طبقه سوم
4 مرکز مبثت زندگی کد 1999 خانم روخند 06132214885

خ نادری شرقی خ شهید قنادان زاده-روبروی مشاور املاک نادری-کوچه آتشکده-پ3

5 مرکز مبثت زندگی کد 1416 خانم عصاره دزفولی 06133775796 کمپلو خ بنی هاشم -بین خ امیرکبیر و ولی عصر(عج)
6 مرکز مبثت زندگی کد 130 خانم مقیمی زاده 09054352721 کوی مجاهد بسمت بیمارستان بقایی خ پوریا پلاک95 
7 مرکز مبثت زندگی کد 469 خانم خورشیدی  09922237302  شهرک دانشگاه خیابان 11دانشجو پلاک48 
8 مرکز مبثت زندگی کد 291 خانم محمدزاده  09160940700  بهارستان خیابان صدف1 بین نیایش و ستایش پلاک211 
9 مرکز مبثت زندگی کد 1011 خانم حبیبی بابادی  06133754525  گلستان خیابان بهمن بین اردیبهشت و اصفهان
10 مرکز مبثت زندگی کد 11578 اقای رسول رشیدی  09388609336  ملاشیه خیابان اصلی روبروی شرکت هپکو 
11  مرکز مبثت زندگی کد 4144  خانم ثعالبی  09396210690 کوی علوی خیابان فرهانی نبش مدرس بین مدرس و شبنم جنب داوراخانه مشعلی سابق
12 مرکز مثبت زندگی کد 385 خانم احمدی 09359007573  ابتدای کوی ال صافیروبروی کارخانه یخ خیابان شنبم یک پلاک3
13 مرکز مثبت زندگ کد 1994 خانم بهزادی نیا  09361894715 حصیراباد خیابان هشت پلاک99
14 مرکز مثبت زندگ کد 2348 خانم احمدی 09355308210  کوی الصافی خیابان گلسرخی پلاک
15 مرکز مثبت زندگ کد 2370 خانم مهدی پور 06132252379  منبع آب خیابان 16. 12متری اول
16 مرکز مثبت زندگ کد 2518 خانم مهدی پور 09011384274  منبع اب ابتدای خیابان اصلی  خیابان یک جنب دکل برق جنب دبیرستان فجر
17 مرکز مثبت زندگ کد 9984 خانم قاسمی 09378463250  کوی رمضان خیابان 1 فاز یک کارگری 
18 مرکز مثبت زندگ کد 10724 خانم یادگاری 09010141821 سپیدار میدان سپیدارنبش خیابان اصلی جنب داروخانه مجتمع کوثر طبقه پنجم
19 مرکز مثبت زندگ کد 11591 آقای سیدعلی سیف السادات 06133838192  خیابان لشکر جنب انبار اتکا خیابان جامی پلاک78
20 مرکز مثبت زندگ کد 11417 خانم محمدی 06134455478  زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون  بین حجت وفردوس جنب دفتر پیشخوان دولت
21 مرکز مثبت زندگ کد 1317 خانم نیسی 09302951471   کوی سیاحی بعداز مندلی خی اصلی بین فجر وصلاح ادین
22 مرکز مثبت زندگ کد 631 خانم سعدونی 09368628608 گلدشت خیابان ارغوان 7
23 مرکز مثبت زندگ کد 615 خانم سروستانی 06133331556  کیان پارس خیابان پهلوان غربی ساختمان اریو برزن طیقه سوم
24 مرکز مثبت زندگ کد 3063 خانم باقری 06133371153  کیان آباد خیابان لطیفی غربی بسمت راهن 
25 مرکز مثبت زندگ کد 852 اقای شفیعی  06135516766 چهارراه زند بین خیابان زند و رودکی 
26 مرکز مثبت زندگ کد 146 خانم تیموری 09300915574  خیابان طیب بین ادهم و کرمی خراط 
27 مرکز مثبت زندگ کد 257 آقای قلمبر 09108719650 روستای دغاغله
28 مرکز مثبت زندگ کد 1057 خانم بگعان 06135531552  خیابان 21پادادشهر پشت ترمینال آبادان
29 مرکز مبثت زندگی کد10514 خانم مرادی  09167240117  فاز 2پادادشهر ایستگاه 3 خیابان فرهنگیان یک  پلاک101
 30 مرکز مبثت زندگی کد345 آقای سیدلطیف سیف السادات 09359007573 ملاشیه- جاده کمربندی - نبش خیابان 6 جنب آژانس فایز

 

 

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

پنجشنبه, ۲۵ آوریل ۲۰۲۴
پنجشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
پنجشنبه, ۱۶ شوال ۱۴۴۵

پیوند ها