در تاریخ 20 آذر ماه97 جلسه توجیهی  طرح  " پیشگیری از معلولیت ها " در سالن اجتماعات  اداره بهزیستی شهرستان اهواز برای مربیان داوطلب اجرای این طرح با حضور سرکار خانم باوی ،سرپرست اداره بهزیستی شهرستان اهواز، کارشناسان و اساتید  برگزار گردید.

 

درتاریخ 12آذر ماه 1397 جشن  گرامیداشت روز معلولین در مرکز آموزشی روزانه توانبخشی فرایند باحضور مریبان و معلولین و خانوادهای برگزار گردید.

 

افتتاحیه برنامه بیست وچهارمین سال برنامه تنبلی چشم درتاریخ یک آبان ماه 1397 باحضور معاونت محترم پیشگیری استان خوزستان آقای حسن زاده ،سرپرست بهزیستی شهرستان اهواز خانم سمیرا باوی و کارشناسان دفتر پیشگیری اهواز و استان در مهدکودک آفتاب و مهتاب نوین با حضور مدیر بهزیستی وکودکان مهدکودک ومریبان  مهد جشن افتتاحیه برنامه برگزار گردید .

برگزاری انتخابات فوق العاده مجمع کانون  روانشناسان و مشاوران پرتو افروزان تحول استان خوزستان درتاریخ 30مهرماه 1397 باحضور سرپرست بهزیستی شهرستان اهواز سرکار خانم سمیرا باوی ،معاون محترم پیشگیری بهزیستی استان خوزستان جناب آقای حسن زاده ، کارشناسان دفتر مشاوره بهزیستی استان واهوازو تعدادی از روانشناسان ومشاوران مراکز خصوصی در سالن اجتماعات بهزیستی اهواز برگزار گردید.

درتاریخ 9آبان ماه  1397 دعای پرفیض عاشورا در نماز خانه اداره بهزیستی شهرستان اهواز باحضور برداران وخواهران گرامی پرسنل اداره بهزیستی برگزار گردید.

زیر مجموعه ها

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

یکشنبه, ۱۴ آگوست ۲۰۲۲
یکشنبه, ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
یکشنبه, ۱۶ مُحرم ۱۴۴۴

پیوند ها