سامانه خود ارزیابی وضعیت روانشناختی توسط بهزیستی استان خوزستان به آدرس Corona.behzisti.ir جهت غربالگری افراد جامعه و ارائه توصیه های روانشناختی راه اندازی گردید.           

از آنجا که استرس،اضطراب و افسردگی پایه برخی دیگر از مشکلات روانشناختی می باشد،این سامانه با غربالگری سیستماتیک سطح این هیجانات منفی  در جهت ارجاع به صدای مشاور و در مرحله بعد (در صورت نیاز) به مراکز مشاوره تخصصی عمل می نماید.

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

دوشنبه, ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱
دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۹
دوشنبه, ۰۴ جمادی الثانی ۱۴۴۲

پیوند ها