گزارش خبر : بمناسبت روز جهانی کودک درتاریخ 16/7/93 با مشارکت کلیه کودکان مهدها ی شهری و روستایی این شهرستان جشن شادمانه ای در سالن ورزشی سازمان آب وبرق اجراء نمودند . کودکان ضمن تلاوت قرآن کریم ، خواندن سرود ملی ، اجرای نمایش عروسکی ، شور و شعف و پای کوبی پرداخته و بمنظور عملیاتی نمودن آموزش های مذهبی داده شده توسط مدیران و مربیان به کودکان و قرار داشتن درماه ذیحجه اجرای طواف نمادین خانه کعبه را انجام داده و مدعوین را تحت تاثیر فضای معنوی قرارداده اند . لازم به ذکر ا ست مسئولین محترم سازمان و استانی در جشن مذکور حضور داشتند .

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

شنبه, ۲۰ آوریل ۲۰۱۹
شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
شنبه, ۱۴ شعبان ۱۴۴۰

پیوند ها