در تاریخ 1 اسفندماه 97  افتتاحیه طرح کشوری"همکاری خانه و مدرسه " با حضور رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدراستان جناب آقای لامی زاده، معاونت  پیشگیری بهزیستی استان آقای حسن زاده، مسئول واحد پیشگیری بهزیستی اهواز،خانم بهزادی و دیگر کارشناسان استانی و شهرستانی در مهد کودک چترآبی تحت نظارت بهزیستی شهرستان اهواز برگزار گردید.

 

 

 

lمدرس این طرح آقای واعظی، کارشناس آموزش و پرورش بودند.این طرح امسال در 2مهدکودک اهواز درحال اجرا میباشدو هدف اصلی آن استحکام رابطه والدین با کودک، والدین با والدین دیگر و والدین با نهادها و سازمان ی حمایتی می باشد.

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

شنبه, ۱۵ جون ۲۰۱۹
شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۱۱ شوال ۱۴۴۰

پیوند ها