درتاریخ 3شهریور ماه 1397 سرپرست بهزیستی شهرستان اهواز سرکارخانم باوی بهمراه مسئول اموراجتماعی بهزیستی شهرستان وکارشناسان شبه خانواده از خانه کودک ونوجوان پسرانه3 تا 12 سال موسسه خیریه جوادالائمه بازدید بعمل آورد.

 

 

دراین بازدید به بررسی وضعیت نگهداری فرزندان دراین موسسه ازلحاظ تغذیه، پوشاک و محل اسکان و امکانات وتجهیزات رفاهی مرکز، ارتباط فرزندان با مربیان ومسئولین مرکز  پرداخت. دراین بازدی که فرزندان از روحیه شادی برخوادار بودند و تعدادی از آنها باخواندن سوره های از قرآن بقیه کودکان را تشویق به فراگیری قرآن نمودند.

درادامه خانم باوی درخصوص فرزندان جدیدالورود که دچار اضطراب وجدایی از والدین میباشند نکاتی به روانشناس مرکز متذکر شد،همچنین درجهت حفظ حرمت وعزت آنان در محیط تحصیلی نکاتی را بیان نمودند.

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

شنبه, ۲۴ آگوست ۲۰۱۹
شنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
شنبه, ۲۲ ذیحجه ۱۴۴۰

پیوند ها