درتاریخ 6شهریور ماه 1397 سرپرست بهزیستی شهرستان اهواز سرکار خانم باوی به همراه مسئول اموراجتماعی بهزیستی اهواز از کلینیک مددکاری ندای امید تحت نظارت بهزیستی شهرستان اهواز  بازدید بعمل اورد.

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

شنبه, ۱۵ جون ۲۰۱۹
شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۱۱ شوال ۱۴۴۰

پیوند ها