درتاریخ 1397/5/30 یک دوره کلاس آموزشی آماده  سازی شغلی برای زنان سرپرست خانوارباهمکاری بهزیستی اهوازبرای  مددجویان تحت حمایت کلینیک مددکاری پردیس تحت نظارت بهزیستی شهرستان اهواز برگزار شد.

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

شنبه, ۱۵ جون ۲۰۱۹
شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۱۱ شوال ۱۴۴۰

پیوند ها