درتاریخ 1397/5/23 کمیته سطح یک  ودو توانمندسازی مددجویان اموراجتماعی با حضور سرپرست بهزیستی اهواز سرکارخانم باوی، مسئول اموراجتماعی بهزیستی اهواز آقای رئیسی و کارشناس امورزنان بهزیستی اهواز و مددکاران کلینیکهای خصوصی   انجام گردید

شماره تلفن های مهم

صدای مشاور

تقویم و ساعت آنلاین

شنبه, ۱۵ جون ۲۰۱۹
شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
شنبه, ۱۱ شوال ۱۴۴۰

پیوند ها